Logo KB Zorg Wit

Over ons

KB Zorg is betrokken bij de cliënt, maar ook in hoge mate bereikbaar, beschikbaar en benaderbaar voor de client.

Over ons

Onze drijfveer is een veilig en evenwichtig leven voor ieder kind.

Missie

Wij willen het verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat doen we door het gewone, zo optimaal mogelijke leven van een kind of jongere, te herstellen zonder dat nog professionele hulp nodig is. We stimuleren de eigen kracht en streven ernaar om hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten en de afhankelijkheid te verminderen. Dat doen we zoveel mogelijk ambulant, zo kort als mogelijk en altijd samen met het gezin, de verwijzer en (keten)partners.

Hand samen sta je sterker Kb Zorg Meppel

Onze werkwijze

KB Zorg levert ondersteuning en coaching en wil daar waar nodig doorverwijzen naar hulpverlening of cliënten ondersteunen die hun hulpverleningstraject hebben afgesloten.

Betrokkenheid

KB Zorg is betrokken bij de cliënt, maar ook in hoge mate bereikbaar, beschikbaar en benaderbaar voor de client als ook voor de betrokken hulpverlening en partners.

Wat wij leveren

KB Zorg levert ondersteuning en coaching en wil daar waar nodig doorverwijzen naar hulpverlening of cliënten ondersteunen die hun hulpverleningstraject hebben afgesloten.

Doelen formuleren

KB Zorg is in staat samen met lokale jongeren (persoonlijke) doelen te formuleren, waarbij actieve participatie aan de samenleving voorop staat.