Logo KB Zorg Wit

Visie

KB Zorg is een kleinschalige instelling met een sterk lokaal netwerk. KB Zorg biedt coaching, begeleiding en dagbesteding.

Visie

Alle jeugdigen en jong volwassenen krijgen waar nodig passende ondersteuning en coaching in hun ontwikkeling.

Visie

Alle jeugdigen en jong volwassenen krijgen waar nodig passende ondersteuning en coaching in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en actieve deelname aan onze samenleving (geen hulpverlening). KB Zorg is een kleinschalige instelling met een sterk (lokaal)netwerk. KB Zorg biedt coaching, begeleiding (ook in de gezinssituatie) en dagbesteding (opvang/wonen)aan met name jeugdigen en jong volwassenen.

Outreachend werken

KB Zorg functioneert zo dicht mogelijk bij de client (oa in de thuissituatie, in de leefomgeving, op school, stage of werk)

Interne motivatie

Aansluiten bij de interne motivatie en eigen kracht van de zorgvrager. Uitgangspunt zijn de door en samen met de cliƫnt helder, haalbare geformuleerde doelen.

Positieve benadering

Positieve benadering waarbij een positieve relatie met de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) belangrijk is. De positieve vaardigheden, relaties en ervaringen worden gebruikt als aanknopingspunt in de ondersteuning en coaching.

Weerbaarheid

Onder anderen sport als middel om actief te werken aan de (mentale) weerbaarheid van de zorgvrager (lichaam en geest zijn verbonden).

Zelfredzaamheid

In het werken aan de zelfredzaamheid is discipline in het algemeen en het nakomen van gemaakte afspraken een speerpunt.